کمترین: 
9529.1
بیشترین: 
9529.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9529.1
زمان: 
10/30 09:10
قیمت ریال عمان امروز 30 دی 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 دی 1396 , 9529.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":9529.1}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399