کمترین: 
1006.6
بیشترین: 
1006.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1006.6
زمان: 
10/30 09:10
قیمت ریال قطر امروز 30 دی 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 دی 1396 , 1006.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":1006.6}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399