کمترین: 
977.1
بیشترین: 
977.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
977.1
زمان: 
10/30 09:10
قیمت ریال عربستان امروز 30 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 30 دی 1396 , 977.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":977.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398