کمترین: 
465.9
بیشترین: 
465.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
465.9
زمان: 
10/30 09:10
قیمت کرون نروژ امروز 30 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 دی 1396 , 465.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":465.9}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399