کمترین: 
454
بیشترین: 
454
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
454
زمان: 
10/30 09:10
قیمت کرون سوئد امروز 30 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 دی 1396 , 454 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":454}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399