کمترین: 
3804.4
بیشترین: 
3804.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3804.4
زمان: 
10/30 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 دی 1396 , 3804.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":3804.4}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399