کمترین: 
2933.5
بیشترین: 
2933.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2933.5
زمان: 
10/30 09:10
قیمت دلار کانادا امروز 30 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 دی 1396 , 2933.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":2933.5}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399