کمترین: 
3310.5
بیشترین: 
3310.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3310.5
زمان: 
10/30 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 30 دی 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 دی 1396 , 3310.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":3310.5}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399