کمترین: 
572.6
بیشترین: 
572.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
572.6
زمان: 
10/30 09:10
قیمت یوان چین امروز 30 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 دی 1396 , 572.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":572.6}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399