کمترین: 
962
بیشترین: 
962
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
962
زمان: 
10/30 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 30 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 دی 1396 , 962 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":962}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399