کمترین: 
997.7
بیشترین: 
997.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
997.7
زمان: 
10/30 09:10
قیمت درهم امارات امروز 30 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 30 دی 1396 , 997.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":997.7}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399