کمترین: 
5076.7
بیشترین: 
5076.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5076.7
زمان: 
10/30 09:10
قیمت پوند امروز 30 دی 1396
قیمت پونددر تاریخ 30 دی 1396 , 5076.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":5076.7}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399