کمترین: 
4478
بیشترین: 
4478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4478
زمان: 
10/30 09:10
قیمت یورو امروز 30 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 30 دی 1396 , 4478 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":4478}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398