کمترین: 
3663.9
بیشترین: 
3663.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3663.9
زمان: 
10/30 09:10
قیمت دلار امروز 30 دی 1396
قیمت دلاردر تاریخ 30 دی 1396 , 3663.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 09:10","price":3663.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399