کمترین: 
67.07
بیشترین: 
67.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.07
زمان: 
10/30 00:32
قیمت نفت اوپک امروز 30 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 30 دی 1396 , 67.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:32","price":67.07}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399