کمترین: 
3.183
بیشترین: 
3.187
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.184
زمان: 
10/30 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 30 دی 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 30 دی 1396 , 3.184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":3.186},{"date":"1396/10/30 00:32","price":3.187},{"date":"1396/10/30 01:00","price":3.183},{"date":"1396/10/30 02:08","price":3.184}
بروزرسانی در تاریخ 24 اردیبهشت 1400