کمترین: 
1.865
بیشترین: 
1.8685
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8685
زمان: 
10/30 02:08
قیمت بنزین امروز 30 دی 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 30 دی 1396 , 1.8685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":1.8665},{"date":"1396/10/30 00:32","price":1.8675},{"date":"1396/10/30 01:00","price":1.865},{"date":"1396/10/30 02:08","price":1.8685}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399