کمترین: 
610.5
بیشترین: 
611.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
610.63
زمان: 
10/30 01:00
قیمت گازوئیل امروز 30 دی 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 دی 1396 , 610.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":610.5},{"date":"1396/10/30 00:32","price":611.13},{"date":"1396/10/30 01:00","price":610.63}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399