پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
623311
بیشترین: 
634024
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
633745
زمان: 
10/30 17:05
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 30 دی 1396
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 30 دی 1396 , 633745 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":624435},{"date":"1396/10/30 00:05","price":624341},{"date":"1396/10/30 00:10","price":624248},{"date":"1396/10/30 00:25","price":624107},{"date":"1396/10/30 00:30","price":623826},{"date":"1396/10/30 00:40","price":623686},{"date":"1396/10/30 00:45","price":623592},{"date":"1396/10/30 00:50","price":623546},{"date":"1396/10/30 00:55","price":623311},{"date":"1396/10/30 01:00","price":623592},{"date":"1396/10/30 01:50","price":623452},{"date":"1396/10/30 11:30","price":623591},{"date":"1396/10/30 11:35","price":624287},{"date":"1396/10/30 11:40","price":623869},{"date":"1396/10/30 11:45","price":625121},{"date":"1396/10/30 12:00","price":625399},{"date":"1396/10/30 12:05","price":626095},{"date":"1396/10/30 12:15","price":627347},{"date":"1396/10/30 12:20","price":628738},{"date":"1396/10/30 12:25","price":628460},{"date":"1396/10/30 12:30","price":626095},{"date":"1396/10/30 12:40","price":626790},{"date":"1396/10/30 12:45","price":627347},{"date":"1396/10/30 13:05","price":627625},{"date":"1396/10/30 13:10","price":628042},{"date":"1396/10/30 13:15","price":628738},{"date":"1396/10/30 13:20","price":628181},{"date":"1396/10/30 13:25","price":627764},{"date":"1396/10/30 13:40","price":627903},{"date":"1396/10/30 13:45","price":628181},{"date":"1396/10/30 13:50","price":628042},{"date":"1396/10/30 13:55","price":628320},{"date":"1396/10/30 14:15","price":628042},{"date":"1396/10/30 14:20","price":627903},{"date":"1396/10/30 14:25","price":628599},{"date":"1396/10/30 14:35","price":628877},{"date":"1396/10/30 14:55","price":628042},{"date":"1396/10/30 15:05","price":628320},{"date":"1396/10/30 15:15","price":628738},{"date":"1396/10/30 15:20","price":629433},{"date":"1396/10/30 15:30","price":629851},{"date":"1396/10/30 15:35","price":629572},{"date":"1396/10/30 15:45","price":630824},{"date":"1396/10/30 15:50","price":630685},{"date":"1396/10/30 16:10","price":632494},{"date":"1396/10/30 16:15","price":633467},{"date":"1396/10/30 16:20","price":632911},{"date":"1396/10/30 16:25","price":632215},{"date":"1396/10/30 16:35","price":632633},{"date":"1396/10/30 16:40","price":632911},{"date":"1396/10/30 16:50","price":633050},{"date":"1396/10/30 17:00","price":634024},{"date":"1396/10/30 17:05","price":633745}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398