کمترین: 
68.73
بیشترین: 
68.78
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.75
زمان: 
10/30 02:08
قیمت نفت برنت امروز 30 دی 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 30 دی 1396 , 68.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/30 00:00","price":68.73},{"date":"1396/10/30 00:32","price":68.78},{"date":"1396/10/30 01:00","price":68.74},{"date":"1396/10/30 02:08","price":68.75}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399