کمترین: 
67.2
بیشترین: 
67.54
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.2
زمان: 
10/29 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 29 دی 1396
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 29 دی 1396 , 67.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 01:08","price":67.54},{"date":"1396/10/29 16:32","price":67.2}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399