کمترین: 
10752
بیشترین: 
11763
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11160
زمان: 
10/29 23:30
قیمت بیت کوین امروز 29 دی 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 29 دی 1396 , 11160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/29 00:00","price":11712},{"date":"1396/10/29 03:00","price":10898},{"date":"1396/10/29 03:30","price":11017},{"date":"1396/10/29 04:00","price":11062},{"date":"1396/10/29 06:00","price":11114},{"date":"1396/10/29 06:30","price":10885},{"date":"1396/10/29 07:00","price":10752},{"date":"1396/10/29 07:30","price":10992},{"date":"1396/10/29 08:00","price":10837},{"date":"1396/10/29 08:30","price":11135},{"date":"1396/10/29 12:00","price":11425},{"date":"1396/10/29 12:30","price":11641},{"date":"1396/10/29 13:00","price":11534},{"date":"1396/10/29 15:00","price":11556},{"date":"1396/10/29 15:30","price":11531},{"date":"1396/10/29 16:00","price":11749},{"date":"1396/10/29 16:30","price":11657},{"date":"1396/10/29 17:00","price":11763},{"date":"1396/10/29 18:00","price":11680},{"date":"1396/10/29 18:30","price":11512},{"date":"1396/10/29 19:00","price":11539},{"date":"1396/10/29 19:30","price":11502},{"date":"1396/10/29 20:00","price":11546},{"date":"1396/10/29 20:30","price":11614},{"date":"1396/10/29 21:00","price":11418},{"date":"1396/10/29 21:30","price":11316},{"date":"1396/10/29 22:00","price":11213},{"date":"1396/10/29 22:30","price":11190},{"date":"1396/10/29 23:00","price":11246},{"date":"1396/10/29 23:30","price":11160}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399