کمترین: 
1325.78
بیشترین: 
1337.29
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1333.51
زمان: 
10/29 23:55
قیمت اونس طلا امروز 29 دی 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 29 دی 1396 , 1333.51 است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399