کمترین: 
8.16
بیشترین: 
8.16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.16
زمان: 
10/28 16:32
قیمت ذغال سنگ امروز 28 دی 1396
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 28 دی 1396 , 8.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 16:32","price":8.16}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398