کمترین: 
3425
بیشترین: 
3425
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3425
زمان: 
10/28 12:30
قیمت دلار سنگاپور امروز 28 دی 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 28 دی 1396 , 3425 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 12:30","price":3425}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399