کمترین: 
63
بیشترین: 
63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63
زمان: 
10/28 12:30
قیمت افغانی امروز 28 دی 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 28 دی 1396 , 63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 12:30","price":63}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399