کمترین: 
11725
بیشترین: 
11725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11725
زمان: 
10/28 12:20
قیمت دینار بحرین امروز 28 دی 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 28 دی 1396 , 11725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 12:20","price":11725}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399