کمترین: 
14625
بیشترین: 
14625
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14625
زمان: 
10/28 12:20
قیمت دینار کویت امروز 28 دی 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 28 دی 1396 , 14625 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 12:20","price":14625}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399