کمترین: 
1195
بیشترین: 
1195
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1195
زمان: 
10/28 12:10
قیمت ریال عربستان امروز 28 دی 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 28 دی 1396 , 1195 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 12:10","price":1195}
بروزرسانی در تاریخ 22 فروردین 1399