کمترین: 
543
بیشترین: 
544
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
543
زمان: 
10/28 13:20
قیمت کرون سوئد امروز 28 دی 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 28 دی 1396 , 543 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 12:10","price":544},{"date":"1396/10/28 13:20","price":543}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399