کمترین: 
713
بیشترین: 
715
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
713
زمان: 
10/28 13:00
قیمت یوان چین امروز 28 دی 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 28 دی 1396 , 713 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:50","price":715},{"date":"1396/10/28 13:00","price":713}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398