کمترین: 
729000
بیشترین: 
730000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
729000
زمان: 
10/28 13:24
قیمت نیم سکه امروز 28 دی 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 28 دی 1396 , 729000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:42","price":729000},{"date":"1396/10/28 12:30","price":730000},{"date":"1396/10/28 13:24","price":729000}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399