کمترین: 
729000
بیشترین: 
731000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
729500
زمان: 
10/28 13:24
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 28 دی 1396
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 دی 1396 , 729500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:24","price":729000},{"date":"1396/10/28 11:42","price":729500},{"date":"1396/10/28 11:48","price":731000},{"date":"1396/10/28 12:00","price":730000},{"date":"1396/10/28 12:30","price":730500},{"date":"1396/10/28 13:24","price":729500}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399