کمترین: 
1460000
بیشترین: 
1460000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1460000
زمان: 
10/28 11:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 28 دی 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 28 دی 1396 , 1460000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:12","price":1460000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399