کمترین: 
425500
بیشترین: 
429000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
429000
زمان: 
10/28 12:30
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 28 دی 1396
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 28 دی 1396 , 429000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:06","price":426000},{"date":"1396/10/28 11:12","price":425500},{"date":"1396/10/28 11:42","price":426000},{"date":"1396/10/28 11:48","price":427500},{"date":"1396/10/28 12:30","price":429000}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399