کمترین: 
422000
بیشترین: 
426000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
426000
زمان: 
10/28 12:30
قیمت ربع سکه امروز 28 دی 1396
قیمت ربع سکهدر تاریخ 28 دی 1396 , 426000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 11:06","price":423000},{"date":"1396/10/28 11:12","price":422000},{"date":"1396/10/28 11:42","price":423000},{"date":"1396/10/28 12:30","price":426000}
بروزرسانی در تاریخ 20 فروردین 1399