کمترین: 
1153
بیشترین: 
1157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1157
زمان: 
10/28 11:50
قیمت رینگیت مالزی امروز 28 دی 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 28 دی 1396 , 1157 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":1153},{"date":"1396/10/28 11:50","price":1157}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399