کمترین: 
561
بیشترین: 
563
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
563
زمان: 
10/28 12:10
قیمت کرون نروژ امروز 28 دی 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 28 دی 1396 , 563 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":561},{"date":"1396/10/28 10:30","price":562},{"date":"1396/10/28 12:10","price":563}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399