کمترین: 
4697
بیشترین: 
4725
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4725
زمان: 
10/28 12:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 28 دی 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 28 دی 1396 , 4725 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":4703},{"date":"1396/10/28 11:40","price":4697},{"date":"1396/10/28 12:00","price":4713},{"date":"1396/10/28 12:30","price":4718},{"date":"1396/10/28 12:40","price":4725}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398