کمترین: 
3611
بیشترین: 
3638
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3628
زمان: 
10/28 13:40
قیمت دلار کانادا امروز 28 دی 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 28 دی 1396 , 3628 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":3611},{"date":"1396/10/28 11:40","price":3621},{"date":"1396/10/28 11:50","price":3629},{"date":"1396/10/28 12:00","price":3633},{"date":"1396/10/28 12:10","price":3638},{"date":"1396/10/28 12:30","price":3635},{"date":"1396/10/28 13:00","price":3633},{"date":"1396/10/28 13:20","price":3631},{"date":"1396/10/28 13:40","price":3628}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399