کمترین: 
1186
بیشترین: 
1194
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1191
زمان: 
10/28 13:20
قیمت لیر ترکیه امروز 28 دی 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 28 دی 1396 , 1191 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":1186},{"date":"1396/10/28 10:30","price":1188},{"date":"1396/10/28 11:10","price":1189},{"date":"1396/10/28 12:10","price":1191},{"date":"1396/10/28 12:30","price":1194},{"date":"1396/10/28 12:40","price":1193},{"date":"1396/10/28 13:20","price":1191}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399