کمترین: 
1227
بیشترین: 
1239
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1235
زمان: 
10/28 14:10
قیمت درهم امارات امروز 28 دی 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 28 دی 1396 , 1235 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":1227},{"date":"1396/10/28 11:50","price":1229},{"date":"1396/10/28 12:00","price":1233},{"date":"1396/10/28 12:10","price":1239},{"date":"1396/10/28 13:00","price":1236},{"date":"1396/10/28 14:10","price":1235}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399