کمترین: 
5538
بیشترین: 
5593
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5572
زمان: 
10/28 13:20
قیمت یورو امروز 28 دی 1396
قیمت یورودر تاریخ 28 دی 1396 , 5572 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":5538},{"date":"1396/10/28 11:30","price":5543},{"date":"1396/10/28 11:40","price":5550},{"date":"1396/10/28 11:50","price":5563},{"date":"1396/10/28 12:10","price":5583},{"date":"1396/10/28 12:20","price":5580},{"date":"1396/10/28 12:30","price":5593},{"date":"1396/10/28 13:00","price":5580},{"date":"1396/10/28 13:20","price":5572}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399