کمترین: 
4429
بیشترین: 
4496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4496
زمان: 
10/28 15:40
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 28 دی 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 28 دی 1396 , 4496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:20","price":4429},{"date":"1396/10/28 14:30","price":4493},{"date":"1396/10/28 15:40","price":4496}
بروزرسانی در تاریخ 12 فروردین 1399