پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
186691
بیشترین: 
188446
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
187184
زمان: 
10/28 21:20
قیمت گرم طلا ۲۴ امروز 28 دی 1396
قیمت گرم طلا ۲۴در تاریخ 28 دی 1396 , 187184 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:15","price":188446},{"date":"1396/10/28 11:20","price":188138},{"date":"1396/10/28 11:25","price":188323},{"date":"1396/10/28 11:35","price":188107},{"date":"1396/10/28 11:40","price":188169},{"date":"1396/10/28 11:45","price":188353},{"date":"1396/10/28 11:50","price":188323},{"date":"1396/10/28 11:55","price":188107},{"date":"1396/10/28 12:00","price":188169},{"date":"1396/10/28 12:05","price":188015},{"date":"1396/10/28 12:15","price":187953},{"date":"1396/10/28 12:25","price":187984},{"date":"1396/10/28 12:40","price":187861},{"date":"1396/10/28 13:10","price":188076},{"date":"1396/10/28 13:25","price":187953},{"date":"1396/10/28 13:35","price":187984},{"date":"1396/10/28 13:40","price":188015},{"date":"1396/10/28 13:45","price":188046},{"date":"1396/10/28 13:55","price":188076},{"date":"1396/10/28 14:05","price":188046},{"date":"1396/10/28 14:10","price":187984},{"date":"1396/10/28 14:15","price":188046},{"date":"1396/10/28 14:20","price":188199},{"date":"1396/10/28 14:25","price":188107},{"date":"1396/10/28 14:30","price":188138},{"date":"1396/10/28 14:35","price":188107},{"date":"1396/10/28 14:50","price":188169},{"date":"1396/10/28 14:55","price":188138},{"date":"1396/10/28 15:05","price":188046},{"date":"1396/10/28 15:10","price":187953},{"date":"1396/10/28 15:15","price":188015},{"date":"1396/10/28 15:20","price":187984},{"date":"1396/10/28 15:25","price":187922},{"date":"1396/10/28 15:30","price":187953},{"date":"1396/10/28 15:45","price":188015},{"date":"1396/10/28 15:55","price":187953},{"date":"1396/10/28 16:10","price":187922},{"date":"1396/10/28 16:25","price":187892},{"date":"1396/10/28 16:30","price":187861},{"date":"1396/10/28 16:35","price":187738},{"date":"1396/10/28 16:40","price":187707},{"date":"1396/10/28 16:45","price":187676},{"date":"1396/10/28 16:50","price":187615},{"date":"1396/10/28 16:55","price":187584},{"date":"1396/10/28 17:10","price":187522},{"date":"1396/10/28 17:15","price":187461},{"date":"1396/10/28 17:20","price":187338},{"date":"1396/10/28 17:25","price":187368},{"date":"1396/10/28 17:30","price":187461},{"date":"1396/10/28 17:35","price":187584},{"date":"1396/10/28 17:40","price":187522},{"date":"1396/10/28 17:45","price":187461},{"date":"1396/10/28 18:00","price":187338},{"date":"1396/10/28 18:05","price":187276},{"date":"1396/10/28 18:10","price":187214},{"date":"1396/10/28 18:15","price":187245},{"date":"1396/10/28 18:20","price":187307},{"date":"1396/10/28 18:30","price":187276},{"date":"1396/10/28 18:35","price":187245},{"date":"1396/10/28 18:40","price":187307},{"date":"1396/10/28 18:45","price":187276},{"date":"1396/10/28 18:55","price":187245},{"date":"1396/10/28 19:05","price":187030},{"date":"1396/10/28 19:10","price":186937},{"date":"1396/10/28 19:15","price":186876},{"date":"1396/10/28 19:20","price":186691},{"date":"1396/10/28 19:25","price":186783},{"date":"1396/10/28 19:30","price":186937},{"date":"1396/10/28 19:35","price":186907},{"date":"1396/10/28 19:45","price":186968},{"date":"1396/10/28 19:50","price":187122},{"date":"1396/10/28 19:55","price":187307},{"date":"1396/10/28 20:00","price":187276},{"date":"1396/10/28 20:05","price":187214},{"date":"1396/10/28 20:15","price":187245},{"date":"1396/10/28 20:20","price":187214},{"date":"1396/10/28 20:25","price":187091},{"date":"1396/10/28 20:35","price":187061},{"date":"1396/10/28 20:40","price":187214},{"date":"1396/10/28 20:45","price":187276},{"date":"1396/10/28 20:50","price":187214},{"date":"1396/10/28 20:55","price":187307},{"date":"1396/10/28 21:05","price":187276},{"date":"1396/10/28 21:10","price":187245},{"date":"1396/10/28 21:15","price":187214},{"date":"1396/10/28 21:20","price":187184}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398