پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
140020
بیشترین: 
141336
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
140389
زمان: 
10/28 21:20
قیمت گرم طلا ۱۸ امروز 28 دی 1396
قیمت گرم طلا ۱۸در تاریخ 28 دی 1396 , 140389 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:15","price":141336},{"date":"1396/10/28 11:20","price":141105},{"date":"1396/10/28 11:25","price":141243},{"date":"1396/10/28 11:35","price":141082},{"date":"1396/10/28 11:40","price":141128},{"date":"1396/10/28 11:45","price":141266},{"date":"1396/10/28 11:50","price":141243},{"date":"1396/10/28 11:55","price":141082},{"date":"1396/10/28 12:00","price":141128},{"date":"1396/10/28 12:05","price":141012},{"date":"1396/10/28 12:15","price":140966},{"date":"1396/10/28 12:25","price":140989},{"date":"1396/10/28 12:40","price":140897},{"date":"1396/10/28 13:10","price":141059},{"date":"1396/10/28 13:25","price":140966},{"date":"1396/10/28 13:35","price":140989},{"date":"1396/10/28 13:40","price":141012},{"date":"1396/10/28 13:45","price":141035},{"date":"1396/10/28 13:55","price":141059},{"date":"1396/10/28 14:05","price":141035},{"date":"1396/10/28 14:10","price":140989},{"date":"1396/10/28 14:15","price":141035},{"date":"1396/10/28 14:20","price":141151},{"date":"1396/10/28 14:25","price":141082},{"date":"1396/10/28 14:30","price":141105},{"date":"1396/10/28 14:35","price":141082},{"date":"1396/10/28 14:50","price":141128},{"date":"1396/10/28 14:55","price":141105},{"date":"1396/10/28 15:05","price":141035},{"date":"1396/10/28 15:10","price":140966},{"date":"1396/10/28 15:15","price":141012},{"date":"1396/10/28 15:20","price":140989},{"date":"1396/10/28 15:25","price":140943},{"date":"1396/10/28 15:30","price":140966},{"date":"1396/10/28 15:45","price":141012},{"date":"1396/10/28 15:55","price":140966},{"date":"1396/10/28 16:10","price":140943},{"date":"1396/10/28 16:25","price":140920},{"date":"1396/10/28 16:30","price":140897},{"date":"1396/10/28 16:35","price":140805},{"date":"1396/10/28 16:40","price":140781},{"date":"1396/10/28 16:45","price":140758},{"date":"1396/10/28 16:50","price":140712},{"date":"1396/10/28 16:55","price":140689},{"date":"1396/10/28 17:10","price":140643},{"date":"1396/10/28 17:15","price":140597},{"date":"1396/10/28 17:20","price":140504},{"date":"1396/10/28 17:25","price":140528},{"date":"1396/10/28 17:30","price":140597},{"date":"1396/10/28 17:35","price":140689},{"date":"1396/10/28 17:40","price":140643},{"date":"1396/10/28 17:45","price":140597},{"date":"1396/10/28 18:00","price":140504},{"date":"1396/10/28 18:05","price":140458},{"date":"1396/10/28 18:10","price":140412},{"date":"1396/10/28 18:15","price":140435},{"date":"1396/10/28 18:20","price":140481},{"date":"1396/10/28 18:30","price":140458},{"date":"1396/10/28 18:35","price":140435},{"date":"1396/10/28 18:40","price":140481},{"date":"1396/10/28 18:45","price":140458},{"date":"1396/10/28 18:55","price":140435},{"date":"1396/10/28 19:05","price":140274},{"date":"1396/10/28 19:10","price":140204},{"date":"1396/10/28 19:15","price":140158},{"date":"1396/10/28 19:20","price":140020},{"date":"1396/10/28 19:25","price":140089},{"date":"1396/10/28 19:30","price":140204},{"date":"1396/10/28 19:35","price":140181},{"date":"1396/10/28 19:45","price":140227},{"date":"1396/10/28 19:50","price":140343},{"date":"1396/10/28 19:55","price":140481},{"date":"1396/10/28 20:00","price":140458},{"date":"1396/10/28 20:05","price":140412},{"date":"1396/10/28 20:15","price":140435},{"date":"1396/10/28 20:20","price":140412},{"date":"1396/10/28 20:25","price":140320},{"date":"1396/10/28 20:35","price":140297},{"date":"1396/10/28 20:40","price":140412},{"date":"1396/10/28 20:45","price":140458},{"date":"1396/10/28 20:50","price":140412},{"date":"1396/10/28 20:55","price":140481},{"date":"1396/10/28 21:05","price":140458},{"date":"1396/10/28 21:10","price":140435},{"date":"1396/10/28 21:15","price":140412},{"date":"1396/10/28 21:20","price":140389}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398