پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
606500
بیشترین: 
612200
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
608100
زمان: 
10/28 21:20
قیمت مثقال طلا امروز 28 دی 1396
قیمت مثقال طلادر تاریخ 28 دی 1396 , 608100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 10:15","price":612200},{"date":"1396/10/28 11:20","price":611200},{"date":"1396/10/28 11:25","price":611800},{"date":"1396/10/28 11:35","price":611100},{"date":"1396/10/28 11:40","price":611300},{"date":"1396/10/28 11:45","price":611900},{"date":"1396/10/28 11:50","price":611800},{"date":"1396/10/28 11:55","price":611100},{"date":"1396/10/28 12:00","price":611300},{"date":"1396/10/28 12:05","price":610800},{"date":"1396/10/28 12:15","price":610600},{"date":"1396/10/28 12:25","price":610700},{"date":"1396/10/28 12:40","price":610300},{"date":"1396/10/28 13:10","price":611000},{"date":"1396/10/28 13:25","price":610600},{"date":"1396/10/28 13:35","price":610700},{"date":"1396/10/28 13:40","price":610800},{"date":"1396/10/28 13:45","price":610900},{"date":"1396/10/28 13:55","price":611000},{"date":"1396/10/28 14:05","price":610900},{"date":"1396/10/28 14:10","price":610700},{"date":"1396/10/28 14:15","price":610900},{"date":"1396/10/28 14:20","price":611400},{"date":"1396/10/28 14:25","price":611100},{"date":"1396/10/28 14:30","price":611200},{"date":"1396/10/28 14:35","price":611100},{"date":"1396/10/28 14:50","price":611300},{"date":"1396/10/28 14:55","price":611200},{"date":"1396/10/28 15:05","price":610900},{"date":"1396/10/28 15:10","price":610600},{"date":"1396/10/28 15:15","price":610800},{"date":"1396/10/28 15:20","price":610700},{"date":"1396/10/28 15:25","price":610500},{"date":"1396/10/28 15:30","price":610600},{"date":"1396/10/28 15:45","price":610800},{"date":"1396/10/28 15:55","price":610600},{"date":"1396/10/28 16:10","price":610500},{"date":"1396/10/28 16:25","price":610400},{"date":"1396/10/28 16:30","price":610300},{"date":"1396/10/28 16:35","price":609900},{"date":"1396/10/28 16:40","price":609800},{"date":"1396/10/28 16:45","price":609700},{"date":"1396/10/28 16:50","price":609500},{"date":"1396/10/28 16:55","price":609400},{"date":"1396/10/28 17:10","price":609200},{"date":"1396/10/28 17:15","price":609000},{"date":"1396/10/28 17:20","price":608600},{"date":"1396/10/28 17:25","price":608700},{"date":"1396/10/28 17:30","price":609000},{"date":"1396/10/28 17:35","price":609400},{"date":"1396/10/28 17:40","price":609200},{"date":"1396/10/28 17:45","price":609000},{"date":"1396/10/28 18:00","price":608600},{"date":"1396/10/28 18:05","price":608400},{"date":"1396/10/28 18:10","price":608200},{"date":"1396/10/28 18:15","price":608300},{"date":"1396/10/28 18:20","price":608500},{"date":"1396/10/28 18:30","price":608400},{"date":"1396/10/28 18:35","price":608300},{"date":"1396/10/28 18:40","price":608500},{"date":"1396/10/28 18:45","price":608400},{"date":"1396/10/28 18:55","price":608300},{"date":"1396/10/28 19:05","price":607600},{"date":"1396/10/28 19:10","price":607300},{"date":"1396/10/28 19:15","price":607100},{"date":"1396/10/28 19:20","price":606500},{"date":"1396/10/28 19:25","price":606800},{"date":"1396/10/28 19:30","price":607300},{"date":"1396/10/28 19:35","price":607200},{"date":"1396/10/28 19:45","price":607400},{"date":"1396/10/28 19:50","price":607900},{"date":"1396/10/28 19:55","price":608500},{"date":"1396/10/28 20:00","price":608400},{"date":"1396/10/28 20:05","price":608200},{"date":"1396/10/28 20:15","price":608300},{"date":"1396/10/28 20:20","price":608200},{"date":"1396/10/28 20:25","price":607800},{"date":"1396/10/28 20:35","price":607700},{"date":"1396/10/28 20:40","price":608200},{"date":"1396/10/28 20:45","price":608400},{"date":"1396/10/28 20:50","price":608200},{"date":"1396/10/28 20:55","price":608500},{"date":"1396/10/28 21:05","price":608400},{"date":"1396/10/28 21:10","price":608300},{"date":"1396/10/28 21:15","price":608200},{"date":"1396/10/28 21:20","price":608100}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398