کمترین: 
2166.3
بیشترین: 
2166.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2166.3
زمان: 
10/28 09:10
قیمت منات آذربایجان امروز 28 دی 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 28 دی 1396 , 2166.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":2166.3}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399