کمترین: 
64.5
بیشترین: 
64.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64.5
زمان: 
10/28 09:10
قیمت روبل روسیه امروز 28 دی 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 28 دی 1396 , 64.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":64.5}
بروزرسانی در تاریخ 17 فروردین 1399