کمترین: 
11465.2
بیشترین: 
11465.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11465.2
زمان: 
10/28 09:10
قیمت بات تایلند امروز 28 دی 1396
قیمت بات تایلنددر تاریخ 28 دی 1396 , 11465.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/10/28 09:10","price":11465.2}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398